Çarşamba, Şubat 01, 2006

2002 Genel Kurulu

2002 Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Genel Kurul Bildirisi için Anahatlar

BUNALIM

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Genel Kurulu bir yıldır ağırlaşarak süren bunalım ortamında toplanıyor.

Bunalım en derin olarak yapı üretiminde yaşanıyor. Yapı sektöründe durgunluk 17 Ağustos depremi ile başlamıştı. Bir yıldır süren mali çöküş nedeniyle yeni yapı girişimleri olanaksız kılındı. Genç bir nüfusa sahip olan ülkenin konut ve işyeri açığı büyüyor. Eğitimli – eğitimsiz işgücü için çalışma kapıları kapanıyor. Yapı sektöründeki yaygın bir işsizlik ve atıl kapasite mimarlar ve mimarlık firmaları için de geçerli. İşsizlik ve durgunluk ortamında ağır vergi yükü mimarlık firmalarını kapanmaya zorluyor.

Devletin kendisi arsa rantı peşine düşmüştür. Kentleşmenin niteliğini geliştirmek için kullanılabilecek kamu arazileri hazine açığını kapatmak için spekülatörlere peşkeş çekilmekte.

YENİDEN YAPILANMA

Yapı sektöründeki bunalım 2000 yılında ortaya çıkan mali çöküş ile ağırlaşmış olsa da nedenleri sektörün kendi işleyiş biçimindedir.

Kentleşme rantının süratle elde edilmesi üzerine kurgulanan yapı sektörümüz için deniz tükenmiştir. 17 Ağustos öncesindeki kentleşme ve yapılaşma artık sürdürülemeyecektir.
Sektör yeniden yapılandırılmalı. İmar planı + parsel mimarisi yerine, kentsel tasarım geliştirilmeli. Kamu yapılarının eskimiş tip projeler ve müteahhite bırakılmış projelendirme yerine yarışmalarla elde edilmiş, yerine ve zamanına uygun mimari tasarımlarla inşa edilmesi şarttır.

Mevcut yerleşmelerimiz ülkenin geleceğini tehdit edecek kadar yanlış biçimlendirilmiştir. Konut açığının karşılanması kadar, eldeki konut stoğunun ıslah edilmesi için de gerekli ekonomik koşullar yaratılmalıdır. Dünya Bankası ve AB katkıları batık kurumların işleyişini devam ettirmek yerine, kentlerimizin ve yerleşmelerimizin yeniden yapılandırılmasına yönlendirilmelidir. Deprem sigortası fonunda toplanan kaynaklar devlet borçlanması yerine yapılı çevrenin niteliğinin arttırılmasına yatırılmalıdır.