Çarşamba, Şubat 01, 2006

İletişim Topolojileri

Mimarlar Odası Merkez Danışma Kurulunun Afyon toplantısında tartışılan Yeniden Yapılanma önerilerinden olan Bölge Şubeleri konusuna tekrar dönme gereği duyuyorum. Bence iyi hazırlanmamış olan ve iyi sunulamayan bu önerinin işaret ettiği bir ihtiyaç var odada: şubelerin birbirleriyle ilişkileri. Sorun bir iletişim sorunu. İletişim ağları topolojilerini kıyaslayarak sorunu daha berrak görebiliriz - belki çözüm de bulabiliriz. Odada bugün mevcut olan örgüt yapısı ve bu yapının unsurlarının birbirleriyle ilişkileri ağaç tipi bir ağ topolojisine tekabül ediyor. Bir yıldız topolojisine geçebilirsek iletişimi daha işlek kılabiliriz. Ama bu da şubelerin özellik kazanmaları durumunda geçerli olabilir. Çünkü fiziki bir ağdan farklı olarak şubelerin yıldız topolojindeki gibi birbirleri ile iletişim içinde olmasının maddi (yada yasal - tüzüksel) bir engeli yok. Demek istediğim şubelerin şube işlevleri yanısıra ve merkez işlevleri dışında kalan farklı oda etkinliklerinin farklı şubelerde odaklaşmaları durumunda şubeden şubeye ilişki gerçekleşebilir. Bunun başlangıçları bugün mevcut. Bursa şubesinin yıllardır sürdürdüğü "Yapı Yaşam" etkinlikleri gibi. İlişikteki şemada bu topolojileri oda yapısına uygulayarak açıklamaya çalıştım. Tartışırsanız sevinirim. Sait Kozacıoğlu