Cumartesi, Mart 11, 2006

"Türkiye Mimarlık Politikası Taslağı" üzerine

Kimden: Sait KOZACIOGLU
Kime: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Gönderme tarihi: 09 Mart 2006 Perşembe 14:54
Konu: Re: Genişletilmiş MYK Toplantısı

Ankara Şubesi Yönetim Kuruluna
Aşağıdaki mesajın eki olarak bana gönderilen belgelerden "Türkiye Mimarlık Politikası Taslağı" hakkındaki görüşümü gereği için şube yönetim kuruluna iletiyorum.
Metnin 3. sayfasının 3. satırındaki "kalabalıkların" sözcüğü kaba, insafsız ve yersizdir. Metinde bu kelimenin de kullanıldığı bağlam mimarlık sorunlarımızın nedeni olarak hızlı kentleşmeyi göstermektedir. Bu tutum yanlış bir mantıkdan ve yanlış bir mimarlık anlayışından kaynaklanmaktadır. Mimarlık, mimarlık mirasına, gerçekleşmiş mimarlık eserlerine indirgenemez. Mimarlık bir pratik, bir uygulamadır. Mimarlığın konusu imardır. Yakınılan kentleşme bir imar olgusudur. Bu mantıkla mimarlık imardan yakınmaktadır!
Mimarlığımızın ve kentleşmemizin esas sorunu toplumsal ölçekte mimarlığımızın (diğer mesleklere oranla) zayıflığıdır. Bu durumun tarihi (II. Mahmut'a kadar giden) ve demografik (Ermeni tehcirine kadar giden) nedenleri var. Ama objektif durum inkar edilemez bir şekilde ortada. Oda kayıtlarında duruyor. Hızlı kentleşme patlak verdiğinde ortada bin civarında mimar vardı. Eğitim ve yönetim alanlarında istihdam edilenler düşülürse geriye bir kaç yüz mimar kalıyordu. O kadar mimarla ancak bu kadar imar olabildi.
Mimarlık politikasının ana aksı mimarlığın toplumsal ölçekte güçlendirilmesi olmalıdır. Öneriler bu yönde geliştirilmelidir.
Metnin 4. sayfasının 4. paragrafında önerilen "envanter" çalışması havanda su dövmektir. Hem iyi düşünülmemiştir: arabayı atın önüne geçirmektedir; hem de mimarlık pratiği ile mimari eseri birbirine karıştırmaktadır.
Metnin vurguladığı "Mimarlık herkes için yararlı, herkes için önemlidir" sözü boş laftan ibarettir, havada kalmaktadır. Vurgulanması gereken mimarlığın değer yaratan özelliği olmalıdır. Bu anlamda mimarlık bir kaynaktır (resource). Metinde düşülen temel yanlış da buradadır. Mimarlığı varlık olarak algılamak, korunması gereken tarihi mirasa, mimarlık eserlerine indirgemek yanlıştır. Bu vurgulama değiştirilmeli, mimarlık pratiğini, imar kavramını, mimarlığın değer yaratan bir kaynak olduğunu öne çıkaran bir söylem geliştirilmelidir.
Saygılarımla,
Sait Kozacıoğlu
09.03.2006